fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A tanfolyamok működésével, megrendelési, és fizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://dietakesalmok.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://dietakesalmok.hu/aszf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A https://dietakesalmok.hu/ használata közben és a honlapon keresztül történő vásárlás során az Ön szolgáltatója:
Lipták Nóra E.V.
Székhely: 2132, Göd, Ezerjó utca 8.
Nyilvántartási száma: 50169957
Adószáma: 67396270-1-33
Statisztikai számjele: 67396270-4791-231-13
E-mail cím: nori@dietakesalmok.hu
Bankszámla szám: MKB Bank Zrt.: 10300002-10653230-49030013
Tárhelyszolgáltató: ICON MÉDIA Kft. (Webdigital), Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26, Postacím: 6000 Kecskemét, Pásztor u.17., Tel.: 36-70 / 518-1943, Fax: 06-21 / 200-5530

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2015. december 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a honlapon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4.Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

3.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.

3.2. A Diéták & Álmok weboldalán csak dietetikus szakember által jóváhagyott termékek és szolgáltatások érhetőek el.

3.3. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
Jelenleg a weboldalon keresztül dietetikus szakember által jóváhagyott e-mail tanfolyamokra, zárt, online felületen működő tanfolyamra, klubba és mentorprogramra lehet jelentkezni, és szintén dietetikus szakember által jóváhagyott étrendeket lehet vásárolni.

3.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. RENDELÉS MENETE

4.1. Felhasználó előzetes regisztrációval jelentkezhet a tanfolyamokra, programokra, mentorprogramra, klubba vagy megrendelő űrlapot kitöltve vásárolhatja meg az étrendeket.

4.2. A regisztráció során csak olyan személyes adatát kérjük el, amelyre a NAIH-tól az adatvédelmi előírásoknak megfelelően engedélyünk van.

4.3. Regisztrációt követően Felhasználó e-mailben tájékoztatást kap regisztrációja sikerességéről, a pontos fizetési feltételekről.

4.4. Felhasználó a teljes vételár megfizetését követően vehet részt a kiválasztott tanfolyamon, mentorprogramban, klubban vagy kapja meg az étrendet e-mailben. Amennyiben külföldről szeretne fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@dietakesalmok.hu e-mail címen.

4.5. A megrendelt termék értékét előre – a Számlázz.hu által generált díjbekérőn keresztül, amit rendelés után a megadott e-mail címre kap meg a megrendelő – kell kiegyenlíteni átutalással vagy bankkártyás fizetéssel.  A számlát a megrendelő elektronikusan kapja meg.

4.6. A megrendelés lemondása a megrendelés napjától 8 naptári napon belül lehetséges.

4.7. Az adatok megadását követően a „Jelentkezem”  vagy „Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. A „”Jelentkezem” és „Megrendelem” gombra kattintással elfogadj az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot.

4.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.9. Fontos, hogy  ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra a termék, illetve étrend kiküldése esetén nem áll módunkban az étrend kiküldése után módosítani rendelését.

4.10 A 12 hónapos, havi tagsági díjú Diéták & Álmok 365 mentorprogram egyösszegben illetve havi részletfizetéssel is fizethető. Havi részletfizetés esetén Felhasználó tudomásul veszi, hogy hónap 15-éig köteles az adott havi részletet megfizetni. Szolgáltató garantálja, hogy a 12 hónap során a havi részlet díját nem módosítja, amennyiben Felhasználó időben teljesíti maradéktalanul fizetési kötelezettségét és tagsági viszonyát nem szakítja meg. A részletfizetéses vásárlás esetén a megrendelő a teljes ár kifizetésére vállal kötelezettséget a megadott részletekben, nemfizetés esetén a hátralék rendezéséig felfüggesztésre kerül a hozzáférése.

Az OTP Simplepay a szerződéses, megbízható hátterű partnerem, az ő felületükön keresztül tudsz a „Megrendelem” gomb lenyomása után fizetni. Egyösszegű fizetés esetén bankkártyával vagy átutalással, 12 részletben történő fizetés esetén ún. ismétlődő fizetéssel tudsz fizetni. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy az általad a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés beállítását követően a bank rendszere levonja az 1. havi díjadat, majd soron következő hónap 15-én terheli a Vásárló bankkártyáját a tagsági díj összegével a fennmaradó 11 hónapban.

4.11 A 4 hetes szénhidrát diétás tanfolyamok esetében a szolgáltatás ún. ismétlődő kártyás fizetéssel érhető el. A tanfolyam egyösszegű kifizetését követően Felhasználó jogosult a tanfolyamot követően még további 30 napon keresztül elérni a tanfolyami tartalmakat. Ezt követően, amennyiben nem történik meg az előfizetés lemondása, az OTP Simplepay-en keresztül Szolgáltató jogosult havi 6.350 Ft-ot a Felhasználó megadott bankkártyáján keresztül ismétlődő fizetés formájában levonni az előfizetés havi fordulónapján. Ezt az árat Szolgáltató mindaddig garantálja, ameddig Felhasználó megszakítás nélkül részt vesz a programban. Sikeres, fizetéssel véglegesített regisztrációt követően Szolgáltató a tanfolyam kezdőnapján elérhetővé teszi Felhasználó számára a belépéshez szükséges jogosultságot.

4.12 A Cukorbeteg Kismama Program esetében a szolgáltatás ún. ismétlődő kártyás fizetéssel érhető el. A tanfolyam egyösszegű kifizetését követően Felhasználó jogosult a tanfolyamot követően még további 30 napon keresztül elérni a tanfolyami tartalmakat. Ezt követően, amennyiben nem történik meg az előfizetés lemondása, az OTP Simplepay-en keresztül Szolgáltató jogosult havi 3.990 Ft-ot a Felhasználó megadott bankkártyáján keresztül ismétlődő fizetés formájában levonni az előfizetés havi fordulónapján. Ezt az árat Szolgáltató mindaddig garantálja, ameddig Felhasználó megszakítás nélkül részt vesz a programban. Sikeres, fizetéssel véglegesített regisztrációt követően Szolgáltató a tanfolyam kezdőnapján elérhetővé teszi Felhasználó számára a belépéshez szükséges jogosultságot.

4.13 A Diéták & Álmok klub esetében a szolgáltatás ún. ismétlődő kártyás fizetéssel érhető el. Az OTP Simplepay-en keresztül Szolgáltató jogosult havi 7.990 Ft-ot a Felhasználó megadott bankkártyáján keresztül ismétlődő fizetés formájában levonni az előfizetés havi fordulónapján. Ezt az árat Szolgáltató mindaddig garantálja, ameddig Felhasználó megszakítás nélkül részt vesz a programban. Sikeres, fizetéssel véglegesített regisztrációt követően Szolgáltató a tanfolyam kezdőnapján elérhetővé teszi Felhasználó számára a belépéshez szükséges jogosultságot. Éves tagdíj megfizetése esetén Felhasználó számára 1 évben 2 hónap tagdíjat ajándékba kap, és Szolgáltató jogosult az éves díjat – 79.900 Ft-ot – a Felhasználó megadott bankkártyáján keresztül ismétlődő fizetés formájában levonni az előfizetés éves fordulónapján, amelyről tájékoztatja előzetesen Felhasználót.

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

5.1. A megrendelés teljesítése a fizetés teljesítése után történik meg azt követően, hogy megérkezett a vásárlás összege az OTP Simplepay fiókunkba, és kiállításra került a számla.

5.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén (egyéb köztes szolgáltatóknál történő karbantartás (weboldal, bank, stb.) Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését még fizetés előtt visszautasítsa.

6. ELÁLLÁS JOGA

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

6.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.5. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

6.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.7. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

6.8. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

6.9. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

6.10. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.11. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó a Szolgáltató részére.

Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)
Címzett: Lipták Nóra E.V.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ide a rendeléskor leadott regisztrációs adatokat kell beírni
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
Kelt:
A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: info@dietakesalmok.hu

6.12. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Milyen termékekre nem vonatkozik az elállási jog?

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) Jogszabályok által meghatározott további esetekben. Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az eladó jogszerűen hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői művek csomagolásának felbontására azzal, hogy ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver fogyasztó számítógépére történő letöltését tekinthetjük. Tehát, ha a szoftvert már letöltöttük számítógépünkre /megnyitottuk a fájlokat, elállási jogunkat ezután már nem gyakorolhatjuk.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.
Kellékszavatosság

7.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weblapot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

7.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

7.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

10. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@dietakesalmok.hu e-mail címen közölheti.

10.2. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszoljuk. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11. SZERZŐI JOGOK

11.1. Miután a dietakesalmok.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11.2. A dietakesalmok.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

13. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Minden olyan információ, amit a dietakesalmok.hu oldalon talál – ideértve a szövegeket, grafikákat és képanyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal tartalmaz-, az általános információ gyarapítása céljából szolgának, nem pedig az orvosi kezelések és tanácsok helyettesítésére.
Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, az oldal tartalmával kapcsolatos látogatói megjegyzés vagy diagnózis miatt. Szolgáltató nem azonosul az oldalon ajánlott más weboldalak és linkek által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem önállóan, sem együttesen mással, semmilyen direkt vagy indirekt panaszért, kárért, ami ezen weboldal tartalmával, hirdetéseivel vagy az oldalon található egyéb weboldal tartalmával kapcsolatos.
Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a dietakesalmok.hu akadálytalan működését és a vásárlást
• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
• Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése
• Bármely szoftver nem megfelelő működése
• Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
A dietakesalmok.hu-t működtető személy nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

13. A Diéták & Álmok 365 mentorprogram résztvevőiről a program webináriumain és élő rendezvényein fénykép és felvétel készülhet.

14. ADATVÉDELEM
Az dietakesalmok.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://dietakesalmok.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Facebook
YouTube
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
Instagram